Marketing Polityczny

wszystko o marketingu w polityce

Panująca na dzisiejszym rynku duża konkurencja skłania firmy do podejmowania działań promocyjnych. Promocja jest niczym innym jak przedstawieniem przez firmę swojego produktu lub usługi jak najszerszemu gronu odbiorców. Nadrzędnym celem promocji jest zwiększenie zysku korporacji i zaspokojenie potrzeb i wymagań klientów. Nacisk kładziony na promocję przyniesie w przyszłości owoce w postaci stałej grupy klientów. Promocja ma prowadzić do wykształcenia zapotrzebowania na dany produkt oraz jego zwiększoną sprzedaż, a co za tym idzie, większy zysk dla firmy. Odpowiednio przeprowadzona promocja może wywrzeć ogromny wpływ na pomyślny rozwój interesu. Do oferowanych przez współczesny marketing instrumentów promocyjnych należą: reklama, public relations, promocja sprzedaży, personel sprzedaży oraz marketing bezpośredni. Różnią się one między sobą sposobem dotarcia do potencjalnych klientów, a każdy z nich ma zarówno swoje wady jak i zalety. Właściwy wybór jednego lub większej ilości tych elementów i ich umiejętne zastosowanie umożliwia firmie odniesienie sukcesu na rynku zbytu.

Projektowanie kampanii reklamowej(0)

Reklama jest dźwignią handlu – formułując to stwierdzenie nie odkrywa się Ameryki. Jednak czasami warto powtarzać to co już jest oczywiste. Choćby z tego względu, że reklama w dzisiejszym świecie ewoluowała w sposób, który czasami potrafi irytować, a czasami śmieszyć. Włączając telewizor zazwyczaj naszym oczom ukazuje się jakaś reklama. Ostatnimi czasy reklama telewizyjna obrała kierunek dążący do rozśmieszenia odbiorcy. Niestety to sprytny zabieg marketingowy. Wiadomym jest, że śmieszna reklama przyciąga nas na dłuższą chwilę, sprawia, że się na niej skupiamy, a tym samym zapamiętujemy. Istnieje jednak obawa ze strony twórców reklam, że powstanie zbyt śmieszna reklama z której odbiorca zapamięta tylko i wyłącznie gag, a nie reklamowany produkt. Dla nas odbiorców, zabawna reklama w żaden sposób nam nie przeszkadza, jest po prostu milszym przerywnikiem oglądanego filmu. Co innego gdy reklama telewizyjna w ciągły, monotonny sposób wręcz nachalnie wpycha nam z ekranu telewizora dany produkt. Wówczas taka reklama spotyka się z reguły z taką samą reakcją – zmianą kanału. Wiedzą o tym twórcy reklam, stąd prześciganie się o to by reklama nie odpychała odbiorcy, ale przyciągnęła jego uwagę przynajmniej na kilka sekund. Zatem liczmy na to, że reklama coraz częściej będzie przybierać zabawną formę, z korzyścią dla nas, jak i dla producentów.

Full Archives